woensdag 10 februari 2010

Hoe zou het eigenlijk gaan met die 7,5 miljoen?

Gehonoreerde projecten

Ongetwijfeld gaat het allemaal goed met de projecten van de 7,5 miljoen. En worden ze straks uitgerold over de rest van Nederland.

Maar ik zou zo graag af en toe eens bijlezen. Gewoon, uit nieuwsgierigheid. Om te weten hoe het gaat, of het al een beetje lukt. En natuurlijk ook omdat de resultaten misschien straks ook over mij uitgerold gaan worden.

Die informatie moet toch ergens te vinden zijn. Tenslotte gaat het om projecten die allemaal met digitale informatie te maken hebben. Daar zou dan toch ergens digitale informatie over te vinden moeten zijn.

En ik zie wel eens een tweet. En ik lees op een blog wel eens het verslag van een dag. Soms spreek ik zelfs iemand in het echt. Maar toch heb ik het gevoel dat ik ergens iets mis. Dat er meer moet zijn dan een incidenteel opgepikt bericht.

Is er misschien ergens een plek waar meer staat over hoe het gaat met die projecten?

Misschien had ik #durftevragen in de titel moeten zetten.

4 opmerkingen:

Edwin Mijnsbergen zei

Een zeer terechte opmerking Ton. Als het gaat om het project Digitale Etalages kan ik je vertellen dat volgende week de eerste bijeenkomst is, in Amersfoort. Dan horen we hoe we het gaan doen allemaal. In de ZB werken we er al naartoe maar de duidelijkheid moet dus nog komen. Als er concrete zaken zijn te melden zal ik er zeker op terugkomen want ik ben er nauw bij betrokken.

De ZB is ook nog bij een aantal andere samenwerkingsverbanden betrokken maar daar ben ik minder goed van op de hoogte.

Het zou goed zijn als er een soort voortgangssite zou zijn, of als mensen meer informatie zouden delen op bibliotheek 2.0, maar de deelcultuur laat nog wel een beetje te wensen over...

Hoop maar dat er nog verbetering in komt. Zou voor feedback en input ook goed zijn...

Ton de Kruyff zei

@Edwin Waarschijnlijk zijn de projecten van 7,5 miljoen allemaal nog redelijk in het WIP (Work in Progress) stadium maar, zoals je al schrijft, een voortgangssite of verslagen in B2.0 zou het allemaal wat beter volgbaar worden.
Van sommige projecten kan ik nu niet meer achterhalen dan de zinnen die er staan op het gepubliceerde .pdf. En, maar dan ga ik mezelf herhalen, dat is toch raar voor projecten die zo helemaal gaan over digitale toegankelijkheid.

tiroka zei

Hallo, ik las net pas deze blog. Wat mij opvalt is dat er allerlei plaatselijke bibliotheken die in de lijst staan, iets landelijks aan het ontwikkelen zijn. Hartstikke mooi, maar ik ben bang dat het allemaal niet op elkaar gaat aansluiten. Het lijkt me handiger als dit soort projecten bij één organisatie ligt zodat al die mooie projecten op elkaar aansluiten en je één systeem krijgt met allerlei handige toepassingen op bibliotheek-gebied.
Of er moet veel meer worden samengewerkt/gecommuniceerd, dan kan het ook wat worden.
Ik hoop dat het niet bij goedbedoelde initiatieven blijft die uiteindelijk weinig opleveren...

Ton de Kruyff zei

Ik geloof dat landelijk nogal een lastig woord is, op dit moment in bibliotheekland.

Ik zou zelf al heel erg gelukkig (nou ja, tijdens werktijd dan, het moet ook weer niet te gek worden) worden van regelmatige communicatie over de verschillende projecten. Maar aangezien tot op heden nog niet eens de plannen op grond waarvan de verschillende subsidies zijn toegekend ergens te lezen zijn ben ik bang dat die communicatie nog steeds op gang moet komen.