maandag 3 augustus 2009

De bibliotheek is een vink

De dngen zitten er bijna op. Tijd voor meningen en bevindingen.
Voor ik daar zelf aan begin kopieer en plak ik vandaag een stelling die
Gerdie schreef voor een scriptie. Het onderwerp van die scriptie ben ik even kwijt maar hij had niets te maken met het onderwerp "bibliotheek 2.0".
Maar dat maakt hem niet minder bruikbaar.

De bibliotheek is een vink.

“Het zijn de best aangepasten die zullen overleven” zei nee, niet Charles Darwin al was hij de grote inspirator voor deze uitspraak. Als de openbare bibliotheek in de tweede helft van de eenentwintigste eeuw méér wil zijn dan een op sterven-na-dood organisme met rudimentaire overblijfselen uit een groots verleden dan zal zij deze uitspraak ter harte moeten nemen. Net als voor zeepokken en hagedissen zal deze universele waarheid moeten leiden tot een zo goed mogelijke aanpassing aan de lokale situatie. In de eenentwintigste eeuw gaan bibliotheken steeds meer van elkaar gaan verschillen. Alle landelijke brancheformules en nationale certificerings-trajecten ten spijt. Zoals de beroemde Darwinvinken al aantoonden is een eigen, locale niche vinden hét recept om te overleven. Door diversificatie verdienden zij hun bestaansrecht. Zo zal ook de openbare bibliotheek haar bestaanrecht moeten verdienen. Als alternatief wacht haar het lot van de dodo.

1 opmerking:

23 dingen ProBiblio zei

Dat is een zienswijze die goed kan helpen bij het creëren van het web 2.0 speelveld van jouw bibliotheek. Bedenk waarin jij uniek kan zijn en van waarde voor je gebruiker. Waarom zouden tijd in jouw "ding" steken. Waarin verschil jij van soortgelijke initiatieven. Richt je daar op, lokale historie, ontwikkelingen, discussies etc... Je kunt dat een niche noemen, maar het moet wel een niche zijn met voldoende draagvlak bij je gebruikers. En een niche waarin je constant moet investeren en niet stoppen bij het realiseren en denken "nu gaat het wel lopen".

Om in de vogelmetafoor voor de toekomst van de bibliotheek te blijven is de presentatie van de moeder der 23 dingen Helen Blowers interessant. Zij had het in haar presentatie over dat elke bibliotheek haar Phoenix moet vinden.