dinsdag 26 oktober 2010

Het VOB persbericht en daarna

Eerst was er het persbericht van de VOB.
Drie op de tien bibliotheken zouden door de bezuinigingen gaan verdwijnen.

"De provincie Groningen voorziet een daling van 30 procent, de gemeente Gouda een van tussen de 25 en 50 procent, en Berkelland voorziet dat 100 procent verdwijnt. In Rotterdam zullen maar 6 van de huidige 21 biebs overblijven, en in Den Haag nog maar 6 of 7 van de nu 19. In Amsterdam zijn momenteel 28 bibliotheken, straks nog maar 5 à 7. Vooral jongeren zullen de dupe worden van deze ontwikkelingen, aldus de VOB.

Het persbericht werd opgepikt door wat media en zo kwam het bijvoorbeeld op de site van Spits terecht. Daar kun je, heel 2.0, als lezer reageren en een aantal mensen deed dat dan ook. Ik kopieer en plak er een paar.

"Prima zaak er lopen meestal 4 personen rond die samen 2 ton per jaar kosten, de giga grote huisvesting, verwarming enz. enz. en dat moet met zwaar gesubsidieerd "gratis" uitlenen van boeken worden terugverdiend.
Daarbij komt dat met de komst van internet boeken uit de gratie en tijd raken.
Kortom het is allemaal minder erg dan die Vereniging van Openbare Bibliotheken (ook weer zo'n linkse subsidiespons) ons doet geloven"


"Ze kunnen ook hun overbodige "taken" als leeshulp, internethulp, sociale hulp, kunstuitingshulp, afstoten en zich richten op hun kerntaak "het beheren van boeken"."

"Het is dan ook een goede zaak, dat er bibliotheken blijven. Zoals ik eerder al schreef: het is natuurlijk essentieel dat we ervoor zorgen dat het geschreven woord goedkoop en gemakkelijk toegankelijk is en blijft voor iedereen. Dat is het uitgangspunt."

"hahahahahaha vooral jongeren zullen de dupe zijn hahahahahahahaha de jeugd van tegenwoordig weet in de meeste gevallen de plaatselijke bibliotheek niet eens te vinden, ze doen alles toch digitaal, ook deze tak van subsidie slurpend links ziet het licht aan het einde van de tunnel branden hahahahahahahahaha"

Ook op wat andere plekken werd er nog over het persbericht gediscussieerd, hier en hier.

Ik zag een nog tweet voorbij komen, van @wemhts "Het is goed dat eenderde van de bibliotheken verdwijnt. Kan de rest in elk geval flink innoveren - want dat is nog steeds hard nodig."
En toen leek het allemaal al weer voorbij te zijn. Op naar het volgende persbericht, het volgende incident.

Vanmorgen in de trein bedacht ik me dat ik dit blogje wilde schrijven. En dat het zou gaan over de vraag of er nog wel eens iemand boos wordt? En dan bedoel ik niet de boosheid van de medemens die alle subsidies linkse hobbies vindt en die met de zakcalculator in de hand naast de pc zit om bij elk nieuwsberichtje na te rekenen want het hem of haar kost dan wel opbrengt, die boosheid is chronisch en misschien wel onbehandelbaar.
Ik vroeg me af of er nog wel eens iemand ouderwets boos wordt over die bezuinigingen die er aan komen. Of dat we met z'n allen nu al zo zijn lamgeslagen dat we bij bezuinigingen meteen in de "het is geen bedreiging maar een kans" newspeak schieten? Zonder zelfs nog maar boos te zijn. Of te trachten er iets aan te doen.

Maar goed, vanmorgen vond ik een mailtje van de VOB in mijn mailbox. Waar ik ook maar weer even uit kopieer en plak.

Naar aanleiding van de berichtgeving in verschillende media over bezuinigingen op bibliotheken afgelopen zaterdag 23 oktober,
vroegen bibliotheken de VOB om steun om leden te mobiliseren tegen die bezuinigingen.

Dat heeft het volgende plan opgeleverd. De VOB start namens alle bibliotheekgebruikers in Nederland een petitie tegen de
voorgenomen bezuinigingen van gemeenten op de bibliotheek. Deze petitie kunnen leden van bibliotheken ondertekenen.
Met 4 miljoen leden moet het mogelijk zijn om een krachtig geluid te laten horen. De bedoeling is dat de leden met z'n allen
een geluid afgeven tegen deze plannen.


Donderdag mailt de VOB of de actie doorgaat.
Maar, wat vindt de lezer, die de mail misschien niet gekregen heeft? Moet er actie gevoerd worden?

Of is iedereen met vakantie?

26 opmerkingen:

Jan Klerk zei

Ha Ton,
Heen heel fraai geformuleerde bijdrage! Over die reacties bij Spits zou ik me geen zorgen maken. Er is een peloton gefrustreerden dat vrijwel permanent de reactievelden bij de media vergiftigd met naargeestige opmerkingen. Wij zijn hier natuurlijk ook heel boos over het gemak waarmee bezuinigings-opdrachten worden gegeven. Aan de andere kant probeer we toch met verstand en redelijk emotieloos strategische varianten aan te dragen. Ik denk zelf dat meedenken met de subsidiegever meer resultaat oplevert dan de confrontatie te zoeken. Het is wel heel belangrijk dat raadsleden straks bij het bepalen van hun keuzes op de hoogte zijn van de consequenties van die keuzes. Dus meedenken, strategische keuzes aandragen en lobbywerk richting lokele politiek lijkt me de handigste manier van werken.
grtz. Jan

Anoniem zei

Mijn eerste reactie is ook: ja actie! Tuurlijk, waarom zijn we niet boos? Waarom staat er nog niemand op de barricades? Al is het maar om al die gefrustreerde azijnpissers eens goed van repliek te dienen.

Maar meteen daarna komt de pragmatische reactie van Jan ook bij mij op: je kunt beter meedenken en positief blijven met de hoop dat je nog enige invloed hebt. En daarbij komt ook: je kunt als bibliotheek wel heel erg van leer trekken tegen de gemeente maar vervolgens moet je wel weer met die wethouder om tafel dus je wil de sfeer niet al te erg verpesten.

Dat is geen antwoord op je vraag maar ik weet ook niet of er actie gevoerd moet worden of niet.

Ton de Kruyff zei

@Jan en Tenaanval, mijn eigen reactie verschilt niet veel van die van jullie. Boos en daarna pragmatisch.
Het ging me denk ik meer om de haast gelaten sfeer die er rond de bezuinigingen is gaan hangen. Hoe onmisbaar kun je "de bibliotheek" nog noemen wanneer er bij de nu dreigende bezuinigingen slechts een gelaten stilte als reactie komt?

Een aantal jaren geleden hadden we hier in Langedijk te maken met meer dan forse bezuinigingen. De enige oplossing was de sluiting van een filiaal. Weloverwogen werden de beslissingen genomen. Filiaal dicht, steunpunt met een zeer redelijke collectie er voor in de plaats. Gevolg: twee derde van de leden haakten af en volgende week ga ik, bijna 3 jaar na dato, weer eens met een afvaardiging van het dorp praten om de nog steeds bestaande woede wat tot bedaren te brengen.

Edwin Mijnsbergen zei

Ik begrijp wat je zegt Ton, maar aan welk type actie zou je dan denken? Stakingen? De straat op? Dit is ook het tijdperk van de likebuttons en kudos, er zijn maar weinig dingen die de aandachtsspanne langer dan een week bezet houden. Zelfs oorlogen en rampen niet.

Onderhandelen en meedenken etc (wat Jan zegt) lijkt mij toch een van de beste manieren om te handhaven. Je moet nu eenmaal continu blijven bewijzen wat je meerwaarde is...

En we moeten ook kijken naar bibliotheken als geheel denk ik. Als er veel mensen zijn die vinden dat het ook met minder kan, zit daar veel ongenuanceerds bij...maar het heeft alles te maken met relevantie. Veel mensen vinden de huidige bibliotheken gewoon niet meer zo relevant als ze ooit waren.
"laat maar zien dan".

Neemt niet weg dat ik het ook allemaal nogal tammetjes vind, trouwens.

Ton de Kruyff zei

@Edwin, staken zou contraproductief zijn denk ik maar een actie zoals de VOB die voorstelt "De VOB maakt een petitiesite waar bibliotheekleden de petitie tegen voorgenomen bezuinigingen op bibliotheken kunnen tekenen. De oproep tot ondertekening gaat uit van de lokale bibliotheek via e-mail of via de website van de lokale bibliotheek." zou de instelling die in de meeste gemeentes toch tot de meeste bezochte publieke plekken behoort niet misstaan.

Een voorziening waar landelijk 4.073.813 mensen lid van zijn omschrijf ik zelf trouwens (nog) niet als minder relevant. Wat niet wegneemt dat we onze relevantie steeds opnieuw dienen aan te tonen.

En, nogmaals, natuurlijk moet je niet blijven steken in boosheid en proberen er het beste van te maken maar het alleen maar over gaan tot de orde van de dag en het (mogelijk) sluiten van een hoop vestigingen in ongetwijfeld kleine dorpen of verafgelegen wijken toch waar al niet veel voorzieningen zijn lijkt mij voor niemand een echt goed resultaat.

Jeroen van Beijnen zei

Wow een petitie. Daar zullen de gemeentes inderdaad wakker van liggen :)

Ik denk dat het probleem ligt in wijze waarop ambtenaren, raadsleden en een groot gedeelte van het publiek naar de bibliotheek kijkt.
Blijkbaar denken veel raadsleden dat de bibliotheek een kostenpost is die zonder veel gevolgen geschrapt of verminderd kan worden. Blijkbaar zijn er ook een hoop mensen voor wie de bibliotheek geen meerwaarde lijkt te hebben of die het idee hebben dat de bibliotheek voor hen geen meerwaarde heeft.

Volgens mij moeten wij ons er in eerste instantie op richten om deze mensen ervan te overtuigen dat zij het toch echt mis hebben. Dat bezuinigen op de bibliotheek helemaal niet zoveel oplevert (dat de bibliotheek slechts een kleine kostenpost is op de totale begroting van een gemeente) of omdat het op lange termijn juist geld kost (bibliotheekgebruikers die nu andere duurdere alternatieven moeten vinden, slechter geïnformeerde burgers die nu buiten de boot vallen etc...)

Daarnaast moeten wij ons niet boos maken. Het zijn onze klanten / leden die wel actief gebruik maken van de bibliotheek die boos zouden moeten worden. Die hun voorzieningen zien verdwijnen omdat een gemeente het neerzetten van een groot duur kunst/prestigeobject wat enkelen tienduizenden euro's kost belangrijker vinden dan de bibliotheek.
Deze klanten / leden zouden op de bres moeten springen en boos moeten worden.

En wij? Natuurlijk moeten wij boos worden. Maar dan vooral op onszelf. Want wie is ervoor verantwoordelijk dat een hoop mensen het bestaan van onze bibliotheek niets kan interesseren? Wie heeft deze mensen de afgelopen jaren niet van de meerwaarde van de bibliotheek overtuigd? Wie heeft zijn dienstverlening niet aangepast zodat ook deze groep mensen naar de bibliotheek zijn blijven komen? Wie voert er pas actie en lobby als het eigenlijk al te laat is?
Zijn wij dit eigenlijk ook niet voor een groot gedeelte zelf?

Nogmaals een actie vanuit de VOB is prima, maar laten wij dit niet beperken tot een petitie. Een petitie is natuurlijk een aardig initiatief, maar deze hebben voor mij altijd een heel hoog "boeiend het zal wel"-gehalte en er zijn anno 2010 toch wel meer mogelijkheden om actie te voeren.

Laten wij nu eens duidelijk in bits en bytes (papier klinkt zo ouderwets) zetten wat het gaat kosten als een bibliotheek wegbezuinigd wordt. Laten wij eens duidelijk maken wat een gemeente weg gooit door op de bibliotheek te bezuinigen. En vervolgens dit via verschillende sociale media en traditionele media verspreiden. Lekker overdreven en lekker sappig.

"Bezuinigingen op bibliotheek kosten gemeente op lange termijn gemiddeld 1.000.000,- per jaar", "Bibliotheekvoorziening in Nederland in 2019 op ontwikkelingsniveau" zullen het online goed doen. Vooral als wij dit als bibliotheek ook nog eens echt met cijfers kunnen onderbouwen.

Volgens mij is dat laatste nog een probleem. Hoe kunnen wij dit bewijzen en waarop kunnen wij deze uitspraken baseren. Dat is dan ook hetgene waar de VOB zich op moet richten. Het aantonen dat de bibliotheek niet alleen een "linkse hobby" is maar een onmisbare voorziening voor een welvarend en goed ontwikkeld land.

Anoniem zei

Beste mensen, hier een bericht van uw verslaggever wemhts. Volgens mij is het wel zo'n beetje duidelijk. Het aantal uitleningen holt achteruit, het aantal leden daalt (vorig jaar net even niet... maar of dat structureel is...), de omvang van de collectie daalt - het maatschappelijk draagvlak van het instituut 'openbare bibliotheek' is aan het verdwijnen. Dat zie je aan bezuinigingsbeluste wethouders en gemeenteraden. Niet één, maar zeer velen. Petities, acties, stakingen en meer van dat fraais helpt niet. Wat helpt is de bibliotheek herdefiniëren in termen waar de Nederlander van 2010 wat aan heeft en zich in herkent. Denk aan zaken als co-creatie, volwaardig burgerschap, digitalisering van de dienstverlening, participatie, sociale cohesie, bestrijding laaggeletterdheid. Om maar iets te noemen. De rest is achterhoedegestommel. Strijd tegen bezuinigingen is zinloos. Pak de uitdaging op en verander de bibliotheek! Innovatie van de bibliotheek, renovatie voor mijn part. Als dat niet lukt is het over en uit. End of life cycle in 2019 - dixit Frank Huysmans, en ik ben het met eens. Als wij dat niet kunnen stoppen, verdienen we het te verdwijnen.

Ton de Kruyff zei

@wemhts (aka anoniem) goeie suggesties "zaken als co-creatie, volwaardig burgerschap, digitalisering van de dienstverlening, participatie, sociale cohesie, bestrijding laaggeletterdheid", al zie ik zo vlug nog niet hoe je zaken als participatie, bestrijding van laaggeletterdheid en sociale cohesie rijmt met het eerste deel van je tweet "Het is goed dat eenderde van de bibliotheken verdwijnt. Kan de rest in elk geval flink innoveren - want dat is nog steeds hard nodig." Voor iets als sociale cohesie lijkt mij een fysieke plek toch best handig.

Anoniem zei

@Ton de Kruijff: with all due respect, wat je zegt is volgens mij old school librarianship. In een digitale wereld is denken vanuit fysieke locaties nu juist wat innovatie belemmert. Volgens mij kunnen bibliotheken slechts overleven als er aansluiting wordt gezocht & gevonden bij wat in de samenleving gebeurt, als een phoenix: eerst doodgaan (oud hout wegsnoeien) dan wederopstanding. Daarom is drastisch bezuinigen niet slecht: het dwingt tot vernieuwing.

wemhts

v/h schrijverdezes zei

@ Ton en wemhts
Zien jullie nog een rol voor de bibliotheek als instantie (fysieke plaats hoeft niet per se maar kan zeker iets toevoegen denk ik) die het lezen van literatuur bevordert? Gewoon vanwege de schoonheid van de taal en de verruiming van het wereldbeeld van mensen en niet vanwege hoge idealen als volwaardig (wat is dat trouwens) burgerschap e.d.?
Zelf kom ik zelden meer in de bibliotheek omdat ik er meestal niks van wat ik zou willen lezen kan vinden. Sociale cohesie en al die andere dingen zeggen me weinig en wat betreft 'informatie' kom ik met internet en de krant een heel eind, of ik vraag het aan iemand die het weet.
Bestrijding van laaggeletterdheid vind ik overigens erg belangrijk, maar zou m.i. vrnl. op scholen moeten plaatsvinden.
Kinderen plezier in lezen laten krijgen zie ik ook als belangrijke taak. En (thema)collecties voor zorginstellingen, zoals bekend ;-)
Allemaal erg old skool geloof ik...
Ik geloof niet dat old skool en vooruitgang elkaar in de weg (hoeven te) staan.

v/h schrijverdezes zei

Skool moet school zijn zie geloof ik ;-)

Anoniem zei

@schrijverdezes: ik weet niet precies wat een bibliotheek moet doen, op gebieden als sociale cohesie, leesbevordering, leesplezier, laaggeletterdheid etc. Dat weten slimme & eigentijdse bibliothecarissen veel beter dan ik. Wat ik wel weet, is dat als de openbare bibliotheek niet als de wiedeweerga aansluiting zoekt bij de samenleving van 2010, in plaats van bij de samenleving van 1950, zij haar bestaansgrond vernietigt. En dat zou jammer zijn. De VOC ging terecht na 200 jaar ten onder, de OB heeft ook na 150 jaar nog bestaansrecht. Volksverheffing is in 2010 even actueel als in 1850.
wemhts

v/h schrijverdezes zei

Dan moeten we nu de slimme eigentijdse bibliothecarissen maar het woord geven.

Kees Hamann - Bibliothecaris te Vlissingen. zei

Zonder de indruk te willen wekken dat ik een slimme bibliothecaris ben, wil ik toch graag inhaken op deze discussie.
We moeten stoppen met 'de maatschappij' ervan te beschuldigen dat ze met een verstofte blik naar onze bibliotheken kijken. Het ligt niet aan hen, maar aan ons bibliotheekmanagers die er niet in geslaagd zijn burgers van nu en van straks werkelijke meerwaarde te bieden met actuele en toekomstbestendige diensten.
Wat mij betreft is het nu of nooit! Geen protest, maar met diepe schaamte alsnog keihard aan de slag om onze innovatieflauwte om te zetten in kracht.
Hoe snel bleken wij het ermee eens te zijn dat Frank Huysmans en Carlien Hillebrink in hun 'Openbare bibliotheek: tien jaar van nu' met duidelijke aanbevelingen kwamen? Hoe snel stemden we in met de Agenda voor de Toekomst?
En vervolgens zakten we achterover in de hoop dat Stichting Bibliotheek.nl het wel even zou opknappen.

Ik ben het dus helemaal eens met 'Anoniem' dat we als de donder, bezuinigingen of niet, de Agenda voor de Toekomst moeten verwezenlijken in de Bibliotheek van de Toekomst. Niet mopperen of klagen, maar werken!

v/h schrijverdezes zei

@Kees Hamann
'Het ligt niet aan hen, maar aan ons bibliotheekmanagers die er niet in geslaagd zijn burgers van nu en van straks werkelijke meerwaarde te bieden met actuele en toekomstbestendige diensten.'

Waarom verdienen deze managers nog een tweede kans als ze het er blijkbaar zo bij hebben laten zitten? Veel bibliotheekmensen 'op de werkvloer' krijgen zo'n kans momenteel níet.

Salingbert zei

Too little, too late!
De bibliotheekwereld kent grote problemen: weinig vernieuwing; vergrijzend personeelsbestand; onduidelijke output; matig imago.

Gemeenten kunnen hun geld maar een keer uitgeven en gaan keuzen maken. Een grote kostenpost die niets oplevert, en niet bijzonder dynamisch overkomt wordt gezien als langhangend fruit. Waarschijnlijk wordt ook weinig tegenstand verwacht.

Het is zinloos de beschuldigende vinger uit te steken. Het ging al mis toen de instroom op de IDM opleidingen in de jaren 90 reduceerde tot bijna 0, en de nieuwe MBO opleiding hetzelfde beeld laat zien. Weinig liefhebbers om het vak in te gaan lijkt me een teken aan de wand.

En natuurlijk is er ook sprake van een zichtbare trend. De afgelopen 10 jaren zijn in hoog tempo bedrijfsbibliotheken gesaneerd. Openbare biblitotheken lijken nu het volgende slachtoffer.En daarna?

Jouke zei

Tsja :-).
We (Openbare Bibliotheken) verdienen die bezuinigingen gewoon!
Geen regie, geen (te weinig) innovatie.
Geen eenheid.
Stroperig, stroperig, stroperig.
Waarom verbaast het ons nu?
Misschien dat dit eens helpt?
Acties lijken me zinloos als je je waarde niet hebt kunnen aantonen.
Groeten van Sombermans.

Anoniem zei

Afgelopen zomer was ik aanwezig bij het publieke debat in Nijmegen met de titel: 'Geen boek meer op de planken'. Drie directeuren van (innovatieve) bibliotheken (Delft, Amsterdam, Wageningen) zaten tegenover een volle zaal bibliothecarissen van kleinere bibliotheken. Het debat ging meer over bezuinigingen dan over nieuwe kansen. (loskomen van het medium 'het boek') Het slachtofferrol was dominerend vanuit de zaal. Vragen als 'Wat moet ik doen?' en 'Hoe nu verder?' kwamen voorbij. Dat zegt veel. De drie heren probeerden de zaal te inspireren tot initiatief en samenwerking, maar ik kreeg de indruk dat dat niet aankwam bij het, ik moet het gewoon zeggen, vergrijzende en door angst gedomineerde groep aanwezige bibliothecarissen. Met verbazing en veel irritatie heb ik het debat uitgezeten.

Maar anderzijds: de openbare bibliotheek is het best bezochte publieke overdekte domein. Nergens anders komen er zoveel (verschillende) mensen. Om de (destijds) directeur van DOK Delft, Eppo van Nispen, te quoten: 'Pas op, wat je nu kwijtraakt (zo'n publiek domein), krijg je NOOIT meer terug'.

Kom met niet met een petitie. Kom met een tegenvoorstel! Neem initiatief en zoek samenwerking!

Ton de Kruyff zei

Door omstandigheden kon ik gisteren niet reageren op alle reacties, dat heb je soms. En nu zijn het er zoveel dat het allemaal misschien wat kort wordt.

@allen, dank voor alle, vaak uit het hart gegrepen reacties.

@Jeroen, je hebt gelijk als je stelt dat onze klanten boos zouden moeten worden. Maar wellicht is het handig dat de organisatie waar zij lid van zijn en die ze (soms) zullen zien gaan verdwijnen er voor zorgt dat die boosheid aan de oppervlakte komt. Je voorstel om duidelijk te maken wat het betekent/gaat kosten a;s er bibliotheken verdwijnen lijkt me een heel goeie. Het is te makkelijk om te volstaan met te roepen "de bibliotheek gaat dicht en dat is slecht".

@Wemhts, met old school/new school rubriceringen kan ik niets. Je andere opmerkingen zijn op zijn minst prikkelend. Je hebt gelijk als je stelt dat in een digitale wereld denken vanuit fysieke locaties innovatie kan belemmeren (ja, kan is mijn toevoeging). Wat ik alleen in mijn dagelijkse werkrealiteit zie is dat er nog steeds veel mensen zijn die graag en regelmatig een fysieke bibliotheek bezoeken. Deze groep zomaar terzijde schuiven lukt, in ieder geval mij, niet.

@schrijverdezes, je vroeg of ik een rol zag/zie voor bibliotheken als instantie die het lezen van literatuur bevordert? Mijn antwoord is dan "ja". En, niet om me er makkelijk van af te maken, ik zal daar nog eens een blogje over schrijven.

@Kees Hamann, met de opmerking dat we als de donder aan de slag moeten kan niemand het denk ik oneens worden. Of er innovatieflauwte is kan ik niet echt goed beoordelen. Soms heb ik wel het gevoel dat er her en der best een hoop mooie ideeen en zelfs uitwerkingen zijn maar dat daarvan niet of te fragmentarisch (of te sloom) verslag wordt gedaan waardoor anderen er te weinig van kunnen profiteren. Meer projectbeschrijvingen in B20!

@Salingbert en @Jouke, cheer up, never is too late

@Anoniem, ik weet niet of "wat moet ik doen?" een slachtofferachtige vraag is wanneer je die stelt. Kleinere organisaties hebben misschien niet de hoeveelheid fte om zelf (genoeg) tijd vrij te maken om echt innovatief bezig te zijn. Je laatste zinnen kopieer en plak ik nog even. Omdat die niet vaak genoeg gelezen kunnen worden.
"Maar anderzijds: de openbare bibliotheek is het best bezochte publieke overdekte domein. Nergens anders komen er zoveel (verschillende) mensen. Om de (destijds) directeur van DOK Delft, Eppo van Nispen, te quoten: 'Pas op, wat je nu kwijtraakt (zo'n publiek domein), krijg je NOOIT meer terug'.
Kom met niet met een petitie. Kom met een tegenvoorstel! Neem initiatief en zoek samenwerking!"

Edwin Mijnsbergen zei

Er is nog een element dat niet zo vaak aan bod komt. We hebben het heel vaak over bibliotheken als branche, als instituut, maar er bestaan enorm veel verschillen. In kleinere bibliotheek, in een kleinere plaats, functioneert vaak heel anders dan grotere bibliotheken. Dat zie je ook terug in doelstellingen, innovatie, digitale activiteiten, pr, enz. Wat dat betreft kan ik die verschillen dit jaar mooi waarnemen, na van een grote bibliotheek voor een middelgrote te zijn gaan werken...en voor een bibliotheekorganisatie met veel kleine vestigingen. Leerzaam!

Wat mij in het hele verhaal het meest verontrust is de digitale gelatenheid die je op alle niveau's tegenkomt. Natuurlijk: elke bibliotheek heeft wel een website en 'doet wel iets met moderne media', maar het is echt schrikbarend hoe weinig medewerkers echt digitaal actief zijn en daar ook voldoende ruimte voor krijgen. En alle formatie- en geldproblemen ten spijt: daar hadden bibliotheken, zowel de kleine als grote, al veel rigoreuzer op in moeten zetten, lang geleden al. Dat dat al jaren niet is gebeurd, maakt de transformatie tot eigentijdse organisaties een stuk lastiger.

Digitaal actief zijn is niet eens functie-innovatie. Het is simpelweg met de tijd meegaan. Als zo'n grote groep medewerkers weigert in te zien dat het essentieel is voor hun (voort-)bestaan, weet je eigenlijk genoeg. Het zijn niet de subsidiegevers of bibliotheek.nl die die 'mindswitch' moeten stimuleren. Dat zijn de medewerkers zelf...en hun leidinggevenden.

Maar ik zie nu al zo lang dat juist dat urgentiegevoel ontbreekt. Dat maakt dat je met regelmaat van de klok wordt overvallen door pessimisme.

Ton de Kruyff zei

@Edwin, je hebt geheel gelijk.
Het verbaast me hoe weinig er nog digitaal gebeurt. Terwijl nu toch zo langzamerhand alle bibliotheekmedewerkers zouden moeten zijn (bij)geschoold dmv 23 dingen.
Gelukkig werken er hier in de (erg kleine) organisatie Langedijk een aantal mensen die er wel mee bezig zijn. In alle beperktheid die een klein bedrijf met zich meebrengt. dat wel.
Ik heb het geloof ik vandaag al twee keer ergens neergezet, dat ik ergens nog een blogje over moet schrijven. Maar ik zet het hier ook maar weer neer. Omdat ik het al van plan was. Een evaluatie of zoiets. Een jaar na 23 dingen.

Maar nu ga ik eerst een nieuwe dvd-speler kopen.

prodigieus zei

Er is een discrepantie tussen wat "bibliotheken" willen en wat het "volk" vindt en doet.

Denk dat een petitie niets op zal leveren, want mensen die de bibliotheek toch al niet meer bezoeken, zullen zeker geen handtekening zetten. Je kunt het bijna uitrekenen..........

Bas zei

Bedankt voor het aanzwengelen van de discussie over de toekomst van de bibliotheek, die hopelijk nog op vele plaatsen lange tijd doorgaat.
Eén van de kernvragen lijkt me of we in staat zullen zijn om binnen niet al te lange tijd een aantrekkelijke digitale bibliotheek kunnen ontwikkelen.
Onze corebusiness had tot nu toe altijd te maken met tekst, beeld of geluid. Alle drie zijn hard op weg om volledig te digitaliseren. In onze dienstverlening zullen we daar een antwoord op moeten vinden.

Anoniem zei

@prodigieus: die discrepantie is inderdaad de crux. Bibliotheken zijn er voor de klant (voor de bevolking) en moeten dus doen wat de klant (de bevolking) vraagt. Bibliothecarissen denken veelal dat 'volksverheffing' inhoudt dat de bibliothecaris iemand verheft tot het door de bibliothecaris noodzakelijk geachte niveau. Fout. Het betekent dat je mensen faciliteert in het realiseren van hun potentie. Die vraaggerichte wijze van functioneren is sterk onderbelicht en een van de oorzaken van de huidige maatschappelijke, bestuurlijke en financiële malaise.
@Bas: helemaal niet 'Bedankt voor het aanzwengelen van de discussie'. Bibliothecarissen discussiëren veel te veel. Doet me altijd denken aan personeel van de Titanic dat tijdens het ondergaan van het schip bezig was de dekstoelen netjes weg te zetten. Get your priorities straight!
wemhts

Anoniem zei

Thanks :)
--
http://www.miriadafilms.ru/ купить кино
для сайта antonia-mo.blogspot.com

Anoniem zei

Icernetty
[url=http://healthplusrx.com/allergies]allergies[/url]
mimamupediede