woensdag 1 april 2015

Ondertussen, bij de FNV

Er hing een verslag van een bijeenkomst van de FNV op het prikbord. Zelf ben ik geen lid van de FNV. Wat weer niets met vakbonden of de FNV te maken heeft, meer met dat ik lid van geen enkele club ben. Ik zet het er maar even bij. Voor iemand wat invult.

Ik las het verslag, en vond er wat van.
En daarna vond ik er weer totaal iets anders van.

Misschien is verder iedereen lid van de FNV. Dan staat het hier voor niks. Maar, mocht dat niet zo zijn, dan is het misschien de moeite waard de gescande en van administratieve stukjes over toekomstige bijeenkomsten ontdane tekst te lezen.

Omdat het een beeld is, of geeft.
Een beeld dat bestaat, ook een realiteit is.

THEMABIJEENKOMST WERK EN PRIVE

Op 16 maart 2015 heeft er een bijeenkomst over de balans tussen werk en privé voor de leden werkzaam binnen de sector openbare bibliotheken plaatsgevonden.

Aanleiding van deze bijeenkomst zijn de signalen die we hebben ontvangen vanuit de leden. Het gaat hier met name om vraagstukken rondom relatie werktijden en privé. Hoe kan daarin een goede balans gevonden worden. De financiële druk op bibliotheken is groot en dan worden regels en uitgangspunten regelmatig maar veel te vaak uitgerekt. De sector kent in 50% van de organisatie geen OR of PVT meer en de druk komt dan te liggen bij individuele mensen. De cao wordt daardoor een beschermingslinie en tegelijkertijd dient deze beschermingslijn ook de modernisering inhoud te geven.

De belangrijkste knelpunten die tijdens de discussie naar voren zijn gekomen:

- lnvoering van flexpot, het gaat hier om aantal uren die flexibel ingevuld worden. Dit varieert van 5 uren tot 2O%. Een percentage van 20% is in strijd met de cao, 1,f 9 deel van het uur. Artikel 21.lid 2.
- Verruiming openingstijden met als gevolg steeds meer versnippering in de roosters.
- Er wordt volop bezuinigd op de bibliotheken. De bezuinigingen worden rechtstreeks afgeschoven op het personeel. Minder personeel maar de werkzaamheden blijven gelijk met als gevolg ontevreden klanten die dit uiten op de werknemers. Dit leidt tot spanning en frustratie op de werkvloer.
- Onderbezetting komt steeds vaker voor. Veel parttimers binnen deze sector aanwezig. De uren van de parttímers worden verspreid over een hele werkweek met gevolgen voor de privé situatie. Weinig uren maar veel dagen op het werk.
- Er worden steeds meer vrijwilligers ingezet om de bibliotheken draaiende te houden. Hoe enthousiast en goed ze ook zijn voor de verruiming, de kwaliteit en kennis van een professional hebben ze niet. Vragen van klanten worden niet of niet goed beantwoord, wat betekent ontevreden klanten en klachten bij de werknemer.
- (Te) weinig of geen aandacht en zorg voor oudere werknemers. Van (oudere) werknemers wordt nog steeds verwacht dat ze een aantal opeenvolgende uren kunnen werken zonder hierbij te kunnen zitten en geen pauze. Anno 2015 is er nog steeds sprake van een zitverbod binnen de sector Openbare Bibliotheken. (Rl&E Openbare bibliotheken 3.3.3).
Daarnaast zijn er vervelende roosters en lastige werkzaamheden waardoor de oudere werknemers het gevoel krijgen eruit gewerkt te worden.
- Vanuit de OR en vanuit individuen is er een angst om op te treden bij misstanden in een aantal bibliotheken.
- Opstelling directie zonder belang personeel in ogen te houden.
- Opstelling directie bij uitvoering plannen. Gaat niet over hun eigen positie.
- Vrijwilligers en frontoffice werknemers als centraal verdeel element.
- Geen afwisseling van werkzaamheden.
- Vrijwillig werken op officiële feestdagen zoals tweede kerstdag, tweede paasdag enz...

Tijdens de bijeenkomst is uitgebreid ingegaan op bovenstaande knelpunten met name als het gaat om de rol van de OR en die van de individu. Er is duidelijk sprake van een angstcultuur en verharde opstelling van directies binnen de sector openbare bibliotheken waardoor de inzet van zowel OR als individu weinig tot geen resultaten met zich meebrengt.

Op centraal niveau wordt er gesproken en gewerkt aan volwassen arbeidsverhoudingen binnen de sector openbare bibliotheken. De knelpunten wekken absoluut niet het idee dat er sprake is van volwassen arbeidsverhoudingen. Des te meer omdat er sprake was van werkgevers die geen vakbondsverlof wilden verlenen voor deze bijeenkomst. De signalen op de bijeenkomst zijn ernstig van aard en de vakbond zal dit dan ook overbrengen aan de gesprekspartners aan de onderhandelingstafel.

Muziekje van vroeger erbij.

1 opmerking:

rond.boek zei

Gew..ledig, dat muziekje erbij!
Rina