dinsdag 20 mei 2014

Een 7punts liftpitch


Er zit van alles achter een inlog.

Zelfs de bibliotheek in 7 punten.

Voor wie geen inlog heeft en toch razend nieuwsgierig was of is naar die 7 punten, zie hieronder.

Elevator pitch in zeven punten
Zeven punten waarmee u uw raadsleden en ambtenaren kunt overtuigen van de samenwerking met uw openbare bibliotheek.
Met de komst van nieuwe toetreders in onze branche hebben enkele leden de VOB verzocht een kernachtige tekst op te stellen die bibliotheekdirecteuren kan ondersteunen bij hun contacten met de gemeente(n). Log rechtsboven in.
[...]
1. Uw Openbare Bibliotheek biedt meer dan lenen en lezen
Sterker: uw Openbare Bibliotheek LOKT!
  • helpt Leren;
  • stimuleert Ontmoeting;
  • betrekt Kennis, Kunst en cultuur en;
  • versterkt Taalontwikkeling.
2. Uw Openbare Bibliotheek is een belangrijke partner voor u als gemeente
Want wij realiseren, samen met lokale partners, uw plannen met het oog op ontwikkeling en participatie van uw inwoners: leren en weten is delen en meedoen.
3. Uw Openbare Bibliotheek helpt laaggeletterdheid te bestrijden
Weet u: wie goed leest, leert beter, gaat digitaal, vindt eerder werk, doet mee en draagt bij aan de economie.
4. Uw Openbare Bibliotheek is een belangrijke partner voor het onderwijs
Omdat onze goed opgeleide leesconsulenten specifieke kennis hebben over leesbevordering en over (jeugd)boeken. Samen met leerkrachten stimuleren zij leerlingen en hun ouders om (voor) te lezen. Resultaat: betere leerprestaties, minder onderwijsachterstanden en dus voor u besparing van hoge kosten.
5. Uw Openbare Bibliotheek stimuleert lokale ontmoeting en ontwikkeling
Kom langs en zie de ruimten voor studie, voor huiswerk, voor het zoeken naar een baan, voor exposities en voor cursussen, lezingen, ontmoeting en debat. Het aanbod is geheel afgestemd op wat de (wijk-)bewoners vragen en nodig hebben, van peuter tot overgrootouder.
6. De Openbare Bibliotheken hebben gezamenlijk een landelijke digitale bibliotheek opgebouwd
Zo is het mogelijk het aanbod van digitale producten en diensten voor uw burgers voortdurend uit te breiden en te vernieuwen.
7. Uw Openbare Bibliotheek is financieel en juridisch aantrekkelijk
Kijk: de bibliotheek is niet commercieel en valt door een uitzondering in de auteurswet onder leenrecht en niet onder het veel duurdere verhuurrecht. De bibliotheek mag zonder verdere onderhandelingen met uitgevers materiaal uitlenen.
En, over de subsidie aan uw bibliotheek hoeft u als gemeente geen 21% btw af te dragen.

Geen opmerkingen: