woensdag 4 januari 2017

De hamster meneer komt er niet doorheen


'Maar, toe nou zeg waarom blokkeert u die deur nu ...., dat slaat toch helemaal nergens op?'
'Dat is een mening, uw mening, ik heb een andere.'
'Ja maar, ik hoef toch niet aan u voor te leggen wat ik met die jongen wil bespreken?'
'Als reputatie bewaker zou ik toch erg graag eerst even uw gespreksinbreng aanhoren.'
'Reputatie bewaker? Waar komt dat nu toch weer vandaan? Heb ik een reputatie dan?
'Wel zeker heeft u een reputatie. U brengt licht ironische, soms even doorleunend naar gematigd cynische opmerkingen over het bibliotheekwezen naar voren. Soms echter heeft u de neiging wat aan de boot te schudden zeg maar, en dan brengt u uw eigen reputatie, de reputatie van degene die u "jongen" noemt en het merk "Bibliotheek" in gevaar.
'Aan de boot te schudden?'
'Mijn vak is nog wat nieuw, dat brengt klakkeloze Engelse overzettingen met zich mee.'
'Misschien moet u daar dan eerst even hard aan gaan werken?
'Kijk, die opmerking is dan nog net binnen uw reputatie, die kan dan weer wel.'

'Maar, vertelt u nu toch gewoon even wat u met "die jongen" wilt bespreken, ik ben heus de lastigste niet.''
'U gaat anders niet voor die deur weg?'
'Dat ligt niet in mijn oerkarakter zeg maar, dus nee.'

'Kijk, ik maak me gewoon wat zorgen, soms wat erger dan vroeger. Dat komt een beetje door een zin die ik las na de verkiezingen in Amerika. Iemand schreef toen over de mensen die op de winnaar hadden gestemd iets als 'ga er nu maar eens vanuit dat ze menen wat ze zeggen, dat ze willen wat ze zeggen', en dat vond ik plots een ernstig angstig makende zin snapt u?'
'Gaat u gewoon verder, ik beschouw slechts de merkwerking van uw verhaal.'
'Marktwerking?'
'Merkwerking, marktwerking doet een andere afdeling.'
'Maar goed, kijk, in uw bibliotheekmerk mag dan een hoop gepraat worden maar het gaat toch vaak over boeken, ook al blijft u volhouden dat u daar niet meer alleen van bent. Het gaat over eBoeken, leesbevordering, hulp bij de belastinginvuloefening, communiceren met de overheid die burgers liever niet meer live aan het loket heeft, dat soort dingen. Reuze belangrijk hoor, echt, maar wat nu als 2017 een erg raar jaar wordt?'
'Raar haar?'
'Dat misschien ook maar ik zei raar jaar. Ik bedoel, wat gaat u met z'n allen doen als er hier opeens ook alles verschuivende verkiezingen blijken te zijn geweest? Denken jullie daar over na? Vinden jullie daar iets over, gaat dat gevolgen hebben?  Het is een rare wereld hoor, daar buiten de bubbel.'
'U maakt zich daar zorgen over?'
'Soms, ja, soms. Ik heb ook geen idee hoor maar ik las iets en daar wilde ik dus even over praten. Wacht ik lees het even voor. Het komt van een Amerikaans blog.

Neutrality favors the powerful, and further marginalizes the marginalized. In the face of the current political climate, with the use of opinions as bludgeons and disinformation as the weapon of choice for manipulation and intellectual coercion, it is up to those who value fact and believe in the care of those in need to stand up and positively affirm that to do otherwise is evil.
For libraries and librarians, that means:
  • Making the physical space of the library safe for those that need it by publicly stating your stance on the targeting of marginalized communities and then following up with actions and policies that back up those statements
  • Protecting your patrons from targeting and oppression, even in the face of possible governmental pressures, by resisting calls for information about your patrons at every level
  • Making your digital spaces safe for patrons by limiting the data you collect, eliminating the data that you store, encrypting your communications at all levels and importantly insisting that your vendors do the same
  • Running programs that actively provide support for your at-risk patrons, whatever that looks like in your community
  • By being the voice of reason and compassion when dealing with your city or county government, and by modeling the same by advocating for those at risk.
'Tja.'
'Tja wat?'
'Tja als in vindt u dat?'
'Geen idee wat ik er precies van vindt maar ik vond het wel iets waar over gedacht zou kunnen worden, gepraat misschien zelfs. Dat kan toch?'
'Misschien, maar als reputatie bewaker vind ik het totaal buiten uw beeld en zelfs het merk vallen. Het lijkt wel politiek. Er zouden zelfs wel eens builen aan gevallen kunnen worden. Het creëert zo'n zwaar sfeertje vindt u zelf ook niet? Donker misschien zelfs wel, heel anders dan de boodschap dat we rijker maken en dat we ook een online cursus sneltypen voor de tablet hebben.'
'Maar ik kan er toch gewoon over praten?'
'Het lijkt me geen goed idee hoor, je weet nooit waar dat praten toe kan leiden. Het leeft naar mijn mening helemaal niet en het strookt ook helemaal niet met de positieve merkbeleving dus nee, die deur blijft dicht.'

'En wat nu?'
'Weinig lijkt me. Ik blijf hier staan. En, och weet u, misschien kan ik wel een licht plagerig en toch vrolijk liedje voor u opzetten.'
'Dat ben ik ook zo zat he, dat eeuwig afschepen met een liedje, alsof ik .... mevrouw? Mevrouw?'